Motivy a cíle motivovaného chování

 

Neměli bychom zaměňovat motiv s cílovým stavem. Motiv je vnitřní stav organismu, který vyvolává aktivitu a vymezuje chování člověka. Jednání je pak nasměrováno k dosažení cíle, který je s motivem úzce spojen, ale není s ním totožný. Motivy mají svou svébytnou psychologickou kvalitu a mají v zásadě nemateriální povahu. Není je možné vyvolat působením zvnějšku a nemůžeme je pozorovat. Na jejich existenci usuzujeme pouze zprostředkovaně díky motivovanému jednání. Motivované jednání má podobu vědomé (psychické) regulace vlastního chování. Motivy dodávají člověku energii, usnadňují účelnou organizaci vlastního chování a udržují lidské chování žádoucím směrem. Účelem této psychické i fyzické mobilizace je dosáhnutí požadovaného cílového stavu. Cílový stav má pro nás subjektivní atraktivitu, je vnímán jako žádoucí a je odvozen od našich motivů.

Motiv představuje vnitřní nastavení člověka a vyvolává určité chování, zatímco cílový stav má ryze zprostředkovatelskou úlohu. Skrze dosažení cílového stavu, chceme uspokojit své motivy. Běžně mluvíme o motivaci dosáhnout úspěchu, peněz nebo společenského postavení. Z psychologického hlediska to však nejsou motivy, nýbrž cílové stavy. Pokud je našim motivem být úspěšný, musíme si jednak vybrat nějakou oblast, ve které budeme chtít vyniknout, ale také nějaký hmatatelný cíl, který bude ztělesněním tohoto úspěchu.

Typickým příkladem zaměňování motivu a cílového stavu jsou peníze. Ačkoli tradičně považujeme peníze za hlavní zdroj motivace, peníze v drtivé většině případů představují pouze konečný cíl, nikoli motiv. Naše chování totiž zřídkakdy bývá čistě motivováno ziskem peněz. Peníze jsou pouhým prostředkem, který nám umožní přístup k jiným věcem. Cílem brigády je vydělat peníze. Peníze jsou konečným cílem. Na brigádu ale chodíme, protože si chceme něco koupit, ne vydělat peníze a strčit je pod matraci. Dosažený majetek například dobře signalizuje nakolik jsme úspěšní a peníze mohou rovněž sloužit jako ukazatel společenského postavení. Motivem v tomto případě bude dosažení prestiže a společenského postavení, vydělávání peněz konečným cílem.

V šachu je to stejné. Ačkoli hovoříme o motivaci trénovat, naším cílem není trénink jako takový, ale výkonnostní růst. Chceme se zlepšovat, ne jenom trénovat. Trénink představuje nástroj a cílovým stavem je určitá výkonnostní úroveň. Motivem je pak to, co si s dosažením určité šachové úrovně spojujeme. Může to být prestiž a uznání, potvrzení vlastní hodnoty, obdiv a úcta okolí, lepší materiální podmínky na turnajích apod.

Cílový stav je obraz budoucího výsledku, který nám pomáhá držet se daného směru, organizovat a regulovat naše chování. V motivech jsou obsaženy nejen základní důvody, proč chceme daného cíle dosáhnout – tedy míra atraktivnosti cíle, ale také prvotní odhady, jak velké úsilí jsme ochotni pro dosažení cíle vynaložit a jak velké překážky jsme odhodláni zdolávat.

Mgr. Bc. Martin Pardy

Další pokračování v pondělí 30.7.2018

3 thoughts on “Motivy a cíle motivovaného chování

  1. Ďakujem, za tento pekný článok. Ku téme sa nevyjadrím bohužiaľ, lebo vôbec som to nepochopil úplne všetko, ale aj to sa občas stáva. Čiara medzi motívom a cieľovým stavom býva občas veru tenká. Z odbornejších článkov som občas v lese, ako sa hovorí. Napriek tomu som chcel vás pochváliť. Len vytrvajte, pán Pardy v tom, čo robíte.

  2. Děkuji Miki, jednoduše řečeno nepojednává se v článku o ničem jiném než o tom, že jsme někdy trochu naivní v tom, že se domníváme, že naší motivací je „hrát lépe šachy“, „trénovat“, „uhrát si IM“ atd. Obvykle chceme dosáhnout něčeho, co se skrývá za tím. Tak tomu, ale bývá zřídkakdy. Já bych se například hráče zeptal, proč chceš hrát lépe šachy, proč chceš trénovat atd., co ti to přinese, když si uhraješ titul IM, co bude jinak, když toho dosáhneš, jak se změní tvůj pohled na sebe sama, když toho dosáhneš? Skutečný motiv (ona psychologická pružina, která nás vábí k tréninku) se často zřetelněji objeví v okamžiku, když ve svých plánech selžeme.
    Motivace je zajímavá oblast psychologie, bohužel trochu složitá, ale ne pro každého. Zeptejte se sám sebe, proč si chci uhrát rating 1600, 1700 atd.? Něco Vám to přinese, ale co bude to něco? To je právě ten motiv.

    1. Aj ja ďakujem za bližšie vysvetlenie, ako aj podnet dôležitý k zamysleniu. Čo by sa zmenilo? V prvom rade to, že by som mohol vyzývať oveľa silnejších hráčov a získavať veľké skúsenosti, či už v lige alebo na turnajoch. Ten, kto by chcel byť lepší, tak nemal by sa báť konfrontácie so silnejšími hráčmi. Bola by možno aj chuť do tréningu oveľa vyššia, ako je to teraz. Súperi by sa ma viac báli, hoci dajú sa hrať strašidelné vecí aj na nižšej úrovni. U mňa je to tak, že keby som zapracoval nešachovo na sebe tak mohol by som byť šachistom prvej výkonnostnej triedy…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *