Intrinsická a extrinsická motivace

  Při intrinsické motivaci je odměnou samotná činnost. O intrinsické motivaci hovoříme jako o sebezpevňující nebo také sebeposilovací motivaci, protože motivace vykonávat určitou činnost

Read More

Motivace 1

  Motivace Soudobá psychologie nabízí hned několik definic motivace. Nejjednodušší však bude říci, že motivace se odráží v každém našem jednání. Často o motivaci

Read More

Úvod do motivace

Vážení šachoví přátelé, dneska otevíráme první část našeho povídání o psychologii šachu, která je věnována motivaci. Motivace lidského chování je vzrušující, ale také jednou

Read More

Psychologie šachového růstu

  Další pokračování psychologie šachu od Martina Pardyho. Co je příčinou rozvoje našich šachových dovedností? Jak je ovlivňována úroveň naší hry, naše výkonnost a

Read More