Rozhovor s Petrem Koutným

Již dlouho jsem chtěl udělat rozhovor s Petrem. Konečně je tu! Co se týče popularity šachu v Československu, tak nikdo za dlouhé roky (desetiletí?)

Read More

Motivy a motivace

  Vše začíná u motivů. V podstatě stejný význam mají běžné neakademické výrazy jako je snažení, chtění, usilování, tendence, zájem, touha, směřování. Přítomnost motivu

Read More

Intrinsická a extrinsická motivace

  Při intrinsické motivaci je odměnou samotná činnost. O intrinsické motivaci hovoříme jako o sebezpevňující nebo také sebeposilovací motivaci, protože motivace vykonávat určitou činnost

Read More

Motivace 1

  Motivace Soudobá psychologie nabízí hned několik definic motivace. Nejjednodušší však bude říci, že motivace se odráží v každém našem jednání. Často o motivaci

Read More